This is alternative content.

This is alternative content.

 
 
 
  grafika šípka
  grafika šípka
  grafika šípka
  grafika šípka
  grafika šípka
  grafika šípka
  grafika šípka
  grafika šípka
 
   
     

13 rocnik

13. medzinárodná konferencia ŽOZT Vyhne


Organizačný výbor Vás srdečne pozýva na medzinárodnú konferenciu zameranú na oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku v oblasti železničnej dopravy, ktorú organizujeme
pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Železníc Slovenskej republiky a Žilinskej univerzity. Tak ako po iné roky veríme, že sa nám ako organizátorom podarí pre Vás pripraviť pútavý program.
Cieľom konferencie je oboznámiť účastníkov s novinkami dodávateľov, výskumom univerzitnej obce, praktickými skúsenosťami z prevádzky a nebudú chýbať ani novinky v oblasti legislatívy.

Programový výbor zastúpený:

Predseda:        prof. Ing. Karol Rástočný, PhD., Žilinská univerzita
Členovia:          Ing. Radovan Bartovič, ŽSR, Ing. Ján Mantič, BETAMONT s.r.o.

ZOZNAM PREDNÁŠOK

Podmienky certifikácie na Ukrajine, Viktoria Viktorovna Sokolova

Trendy budúcnosti v riadení železničnej dopravy, Rastislav Kušpál /Siemens s.r.o./

Evropský železniční rádiový standard GSM-R, Petr Vítek /Kapsch Carrier Com CZ/

Spojovací systém ALFA, Jozef Pethö /Inoma Comp s.r.o./

The Future of Wireless Coverage Systems, Clemens Becker /Cobham Company/

Nové pohľady na problematiku kontroly stavu PZS priecestníkom, Jan Menger /Železnice Slovenskej republiky/

BUES2000 - nasadenie počítačov náprav AZSB300, Ján Krúpa /Scheidt & Bachmann s.r.o./

XMC20 - MPLS KEYMILE řešení pro kritické aplikace (MC-mission critica), Václav Svoboda /KEYMILE GmbH o.s. Praha/

Bosch Security Systems, Tomáš Soták, Aleš Petelík /BOST SK, a.s./

Automatický grafikon, Mládek Jaroslav /STARMON s.r.o./

Diagnostika jedoucích železničních vozidel, Ondřej Kovář /STARMON s.r.o./

Počítač náprav SIRIUS AC, Jiří Holinger /STARMON s.r.o./

e.v.i.z. it becomes reality, Robert Jost /Thales group/

Prevádzkové overenie od myšlienky až po Povoľovací list, Štefan Kolibáč /VVÚŽ ŽSR/

Bezpečnosť a pohotovosť - základné atribúty zabezpečovacieho systému, Karol Rástočný /Žilinská univerzita v Žiline/

Problémy súvisiace s plnením ustanovení TSI, Pavel Janšto /Železnice Slovenskej republiky/

Technológie kontrolných bodov BETAMONT Measure-in-Motion®_1, part_2 Ján Mantič, Juraj Maciak /BETAMONT, s.r.o./

 

 
      mapa stránky 
Copyright Betamont 2007
Slovensky English Russian